Skip to content Skip to sidebar Skip to footer Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) po raz kolejny odrzuciła wniosek o utworzenie spotowego bitcoinowego funduszu ETF. Został on złożony wcześniej przez firmę zarządzającą inwestycjami First Trust Advisors oraz fundusz hedgingowy SkyBridge kierowany przez Anthony'ego Scaramucciego.

W opublikowanym w czwartek (20 stycznia 2022 r.) oświadczeniu SEC podała, że powodem odrzucenia wniosku było niespełnienie przez nie wymogów.

Zgodnie z fragmentem dokumentu SEC:

Ponieważ NYSE Arca nie wykazała, że proponowana przez nią zmiana zasad ma na celu zapobieganie oszukańczym i manipulacyjnym działaniom i praktykom, Komisja musi nie zatwierdzić propozycji.

Jeszcze w marcu 2021 r. spółka SkyBridge współpracowała z First Trust w celu złożenia wniosku o Bitcoin ETF w SEC. W dniu 25 maja Komisja rozpoczęła oficjalny przegląd propozycji.

Później w lipcu SEC po raz pierwszy odroczyał decyzję w sprawie wniosku do 25 sierpnia. Kolejne opóźnienie nastąpiło w listopadzie 2021 r.

W oświadczeniu zawartym w dokumencie SEC czytamy:

Komisja stwierdza ponadto, że NYSE Arca nie ustaliła, że posiada kompleksową umowę o dzieleniu się nadzorem z rynkiem regulowanym o znaczącym rozmiarze związanym z bitcoinem/.

Tymczasem najnowsza odmowa SEC nie jest zaskakująca. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że agencja nie ma jeszcze zielonego światła na spotowy produkt Bitcoin ETF. W grudniu regulator papierów wartościowych nie zaakceptował wniosku złożonego przez Valkyrie i Kryptoin. Wniosek NYDIG został opóźniony do 16 marca 2022 r.

SEC wydaje się jednak preferować ETF-y, które śledzą kontrakty terminowe na bitcoina. ProShares zapisał się w historii jako firma z pierwszym zatwierdzonym ETF-em Bitcoin opartym na kontraktach terminowych w Stanach Zjednoczonych. Inne pochodzą od VanEck i Valkyrie.

Skomentuj lub zostaw opinię


Administracja nie odpowiada za komentarze i opinie dodawane na forum publicznym.