Skip to content Skip to sidebar Skip to footer Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Bybit

Maker (MKR) to środek funkcjonujący na rynku kryptowalut jako jednostka notowana od stycznia 2017 roku. Wówczas jego cena wynosiła jednostkowo 22-24$. We wrześniu 2017 roku token szczycił się kursem na poziomie 304,5$ - w grudniu tego samego roku kosztował już ponad 1300$. Od tego momentu jego kurs stopniowo spada, z niewielkimi wahaniami, pozwalającymi na stwierdzenie, że przeciętny poziom kursu waha się między 400 a 800$ (średnio 600$). Na dzień 30 października Maker kosztował 629,7$ dolara a wolumen dobowy sprzedaży przekroczył poziom 667 000 dolarów. Obecnie (lipiec 2020) jego kurs wynosi $448.

Czym jest maker i skąd jego cena?

Maker to wyjątkowy instrument, ukierunkowany na generowanie zysku. Potencjalnie. Złożony jest bowiem z pożyczek zabezpieczających i traktowany jest jako element zdecentralizowanego zarządzania – odpowiedź technologii blockchain na pogłębiające się nierówności społeczno-ekonomiczne na świecie. To kolejne rozwiązanie, które ma poprawić sytuację inwestora. Z głównego dokumentu Makera wynika co następuje:

  • Za stabilność systemu i przeprowadzanych transakcji odpowiedzialny jest The Dai Stablecoin System – przeciwieństwo systemów, na których opierają się BTC czy ETH. Maker powstał jako odpowiedź na brak stabilności innych kryptowalut – zauważa się bowiem, że BTC nie może być używane jako waluta codzienna, chociażby ze względu na fakt, iż kurs tej jednostki waha się znacznie – w ciągu jednego dnia może to być nawet 25%, w ciągu miesiąca niekiedy 300%. DAI Stablecoin to waluta wspierana przez zabezpieczenia o znacznie wyższym poziomie wydajności i stabilności w stosunku do dolara amerykańskiego. Maker jest inteligentną platformą kontraktową opartą na Ethereum – zadaniem platformy jest wspieranie i stabilizowanie wartości jednostki rozliczeniowej, co możliwe jest przy użyciu Collateralized Debt Positions (CDP). CDP jest mechanizmem niezależnym, zwrotnym, motywowanym dzięki zewnętrznym aktorom. Rzeczona motywacja opiera się na transakcjach wykonywanych przez użytkowników, w efekcie stabilność gwarantowana systemem jest w dużej mierze zależna od czynności i aktywności użytkowników, działań inwestorów i dynamiki zmian rynkowych.
  • Maker jest podstawą generowania DAI na platformie Ethereum. Token umożliwia każdemu wykorzystanie zasobów platformy do wygenerowania DAI – Dai jest generowane na platformie Maker, zaś po jego wygenerowaniu może zostać użyty w identyczny sposób jak wszystkie kryptowaluty. Dai jest tokenem dostępu do rynku kryptowalut, w konsekwencji inwestycja w Maker jest podstawą wygenerowania Dai, użytkownik płaci za możliwość stworzenia tokena na platformie Maker, którego to tokena może później używać w różnych transakcjach, dla których podstawa są płatności online z wykorzystaniem środków cyfrowych.
  • Dai umożliwia zarówno płatność za towary i usługi. Zamierzeniem twórców jest udostępnienie platformy zdecentralizowanej do przeprowadzania bezpośrednich transakcji między zróżnicowanymi typami użytkowników. Punktem odniesienia staje się również możliwość uzyskania uprawnień do marży handlowej, stanowiącej formę zysku dla inwestora obracającego tokenami.
  • MKR jest oczywiście podstawą zarządzania platformą przypisaną do kryptowaluty. Punktem funkcjonalności platformy jest inteligentny kontrakt – każdy użytkownik posiadający token ma możliwość wdrożenia prawdiłowych ofert inteligentnych zamówień.

Jak działa Maker?

MKR może być używany przez każdego bez ograniczeń czy rejestracji. Jeden z przypadków użycia tokena przedstawia się następująco:

potrzebujesz pożyczki, generujesz 100Dai, co blokuje zasoby ETH o wartości wyższej niż 100Dai w CDP i wykorzystujesz ją do wygenerowania 100DAI. Dai jest natychmiast wysyłane na twoje konto ethereum. Każdy musi ponosić pewne opłaty w zamian za używanie platformy. W przypadku kiedy opłata za stabilność wynosi 1% musisz dokonać transferu 101 DAI (wygenerować), aby pokryć CDP w przypadku chęci odzyskania ETH po upływie terminu ustalonego w inteligentnym kontrakcie.
Możesz zatem wziąć pożyczkę o wartości większej niż DAI, co konwertowane jest na ETH, a zasobów ETH używać na co dzień. Podstawą użycia CDP jest marża – handel marżą stanowi zatem jedno z głównych zadań użytkowników platformy.

Możliwości generowania DAI pozwala na przeprowadzanie zróżnicowanych transakcji na platformie Maker. Wygenerowanym 100DAI można przypisać wartość 100 dolarów, następnie zakupić kolejne 100 USD ETH co daje 1,65-krotny wynik ETH/USD – sprzedaż DAI odbywa się przy wykorzystaniu waluty Dolara amerykańskiego, zatem posiadając 100DAI o przypisanej wartości 100Dolarów użytkownik może realizować transakcje przy użyciu waluty dolara.

Maker (MKR) to możliwość generowania tokenów o przypisanej przez użytkownika wartości. Jest to jeden ze sposobów na budowanie inwestycji zrównoważonej i stabilnej, pod kątem zarządzania kryptowalutami.

Skomentuj lub zostaw opinię


Administracja nie odpowiada za komentarze i opinie dodawane na forum publicznym.