Skip to content Skip to sidebar Skip to footer Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Bybit

Gdzie można handlować kontraktami typu futures?

Rynek kontraktów terminowych jest giełdowym rynkiem aukcyjnym, w ramach którego inwestorzy kupują lub sprzedają swoje kontrakty typu futures. Tego typu kontrakty stanowią pochodne instrumenty finansowe co oznacza, że umożliwiają kontrahentom kupno/sprzedaż aktywów po cenie ustalonej z góry ze ściśle określoną datą w przyszłości. Cena kontraktu jest zawsze określana w chwili nabycia kontraktu na podstawie cen aktywów bazowych, takich jak towary, waluty i indeksy.

W odróżnieniu od innych giełd tj. rynki papierów wartościowych - doba handlowa na rynku futures trwa prawie 24 godziny, przez 5 dni w tygodniu. CME Group to jedna z najbardziej renomowanych giełd na świecie i obejmuje wiele konglomeratów, w tym:

  • Chicago Mercantile Exchange (CME),
  • Chicago Board of Trade (CBOT),
  • New York Mercantile Exchange (NYME).

Poza obszarem USA, globalnym liderem pod względem dokonywanych transakcji na kontraktach terminowych jest NSE czyli National Stock Exchange of India.

Co to jest kontrakt terminowy?

Kontrakty futures stanowią pewnego rodzaju umowę prawną sprzedaży/kupna określonego towaru giełdowego bądź instrumentu finansowego w określonym momencie w przyszłości, po ustalonej z góry cenie. Zakup bądź też sprzedaż może nastąpić z datą zapadalności określoną w umowie lub w dowolnie wybranym terminie poprzedzającym.

Kontrakty terminowe typu futures mogą być nabywane na dwa sposoby - pozagiełdowo (OTC) bądź też w ramach giełd regulowanych. W następstwie niedawnego globalnego kryzysu finansowego znacząco wzrosły wymogi regulacyjne obejmujące kontrakty futures określane przez globalne standardy regulacyjne Commodity Futures Trading Commission. Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w futures, możesz sprawdzić tutaj i otworzyć konto demonstracyjne dla początkujących.

Jak rozpocząć handel kontraktami typu futures?

Kontrakty futures mogą być sprzedawane lub też kupowane na wiele różnych sposobów, które obejmują metody zarówno podlegające, jak i niepodlegające regulacjom zewnętrznym. Każdy inwestor, który wykazuje zainteresowanie tego typu kontraktami powinien rozważyć:

  1. rynek pozagiełdowy
  2. regulowany rynek giełdowy
  3. kontrakty sprzedaży krótkiej.

Inwestorzy, którzy poszukują alternatywnych źródeł przychodu bez wątpienia mają największy wkład w budowę płynności na rynku kontraktów terminowych. To właśnie oni w największym stopniu korzystają z możliwości, jakie oferują im brokerzy internetowi.

Handel internetowy otworzył tym samym mnóstwo nowych możliwości dla spekulantów, a także zapewnił im znacznie lepszy dostęp do informacji cenowych i rynkowych.

Skomentuj lub zostaw opinię


Administracja nie odpowiada za komentarze i opinie dodawane na forum publicznym.