Skip to content Skip to sidebar Skip to footer Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Bybit

Rząd Wielkiej Brytanii uważa, że obecne przepisy, nie chronią wystarczająco dobrze konsumentów, przed wprowadzającymi w błąd reklamami kryptowalut i opowiada się za ich zmianą.

Nowe propozycje, opublikowane 20 lipca, jeśli zostaną zatwierdzone, spowodują, że promocja niektórych rodzajów aktywów cyfrowych będzie regulowana przez brytyjski urdząd ds. finansowych (FCA)

Sekretarz ekonomiczny Wielkiej Brytanii powiedział:

"Ważne jest, aby ludzie rozumieli promowane produkty finansowe, które widzą. Jeśli reklamy nieautoryzowanych firm wprowadzają w błąd lub nie przedstawiają w pełni ryzyka, to ludzie mogą w końcu stracić pieniądze. Dlatego chcemy wprowadzić więcej zabezpieczeń wokół takich promocji finansowych, w tym promocję kryptowalut, a jednocześnie nadal zapewniać ludziom dostęp do szerokiej gamy produktów na rynku".

Obowiązujące w Wielkiej Brytanii ramy regulacyjne dotyczące reklam finansowych

Przepisy, które obecnie chronią konsumentów przed wprowadzającymi w błąd reklamami produktów finansowych w Wielkiej Brytanii, wymagają, aby każda nieuprawniona firma, która stara się wypromować dany produkt, uzyskała zgodę na jego promocję od uprawnionego kontrahenta.

Jednakże rząd Wielkiej Brytanii jest obecnie zaniepokojony tym, że w związku z rozprzestrzenianiem się i różnorodnością nowych instrumentów finansowych, wymagania te są niewystarczające i nie mogą już stanowić wystarczająco silnego zabezpieczenia.

Dwie nowe propozycje przedstawione 20 lipca, wymagałyby od upoważnionych firm uzyskania specjalnej zgody FCA na zatwierdzenie reklam finansowych ich nieautoryzowanych odpowiedników. Wprowadzenie tego wymogu ma na celu wzmocnienie bezpośredniego nadzoru FCA nad potencjalnymi reklamami.

W związku z tym, że reklama kryptowalut nie jest obecnie regulowana, Wielka Brytania stara się rozszerzyć zasięg swojego systemu reklam finansowych o pewne cyfrowe aktywa , tak aby "ich promocja była prowadzona z zachowaniem tych samych wysokich standardów uczciwości, jasności i dokładności, które mają zastosowanie do tradycyjnych reklam usług finansowych".

Wielka Brytania stosuje bardziej wszechstronne i holistyczne podejście do regulacji w zakresie usług kryptograficznych.

FCA wydała niedawno oświadczenie, w którym wezwała wszystkie lokalne podmioty prowadzące kryptowalutową działalność do zarejestrowania się w urzędzie, do dnia 30 czerwca.

Wytyczne dotyczące rejestracji obejmują szereg szczegółowych kontyngentów zgodności, przede wszystkim w odniesieniu do środków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania walki z terroryzmem.

Wszystkie podmioty gospodarcze w Wielkiej Brytanii mają czas do połowy stycznia 2021 r. na rozpatrzenie wniosków, a także wprowadzono nowe wymogi dotyczące przetwarzania przez FCA nowych wniosków tradycyjnych firm fintechowych.

Skomentuj lub zostaw opinię


Administracja nie odpowiada za komentarze i opinie dodawane na forum publicznym.