Skip to content Skip to sidebar Skip to footer # #Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance

Blockchain jest technologią, która umożliwia szybkie i bezpieczne przechowywanie danych. Ta technologia może zostać zastosowana w różnych branżach, w tym również w sektorze służby zdrowia.

Technologia ta pozwala na stworzenie platformy usług, które będą pomocne dla pacjentów i lekarzy. Pacjenci mogą zlokalizować się w szpitalu, który jest najbliżej ich miejsca zamieszkania. Dzięki temu nie muszą oni dojeżdżać do oddalonego o kilkaset kilometrów szpitala. To bardzo ważne dla osób starszych lub tych, którzy mają problem z poruszaniem się o własnych siłach.

W przyszłości blockchain może zrewolucjonizować sektor ochrony zdrowia

Blockchain jest zapisany w postaci sieci bloków, które mogą być publiczne lub prywatne. Bloki są połączone ze sobą poprzez podpisy cyfrowe i chronione hasłem, co umożliwia ich sprawdzenie i ochronę przed fałszerstwami. Technologia blockchain jest wykorzystywana głównie do tworzenia rejestrów transakcji finansowych oraz danych medycznych, np. pacjentów lub lekarzy (MSP). Dzięki temu można zapisać w nim każdą informację – od danych o pacjencie po dane lekarza czy lekarza prowadzącego, a także osobisty numer telefonu lub adres mailowy.

W Polsce wspierają go: Centrum Stosowania Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia (CSIOZ) oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Zabezpieczenie całego systemu opieki zdrowotnej przez sieć blockchain

Właśnie w branży medycznej można zastosować technologię blockchain najlepiej. To dlatego, że dobrze zaprojektowana aplikacja może szybko przeprowadzić i odnaleźć wszystkie informacje o pacjencie, a także dostarczyć kompleksowe informacje dotyczące jego historii choroby oraz przebiegu leczenia.

Blockchain to idealna platforma do zintegrowania różnych systemów operacyjnych – od systemu płatności po oprogramowanie medyczne. W branży medycznej blockchain jest często postrzegany jako bezpieczny i poufny system do zapisywania danych. Zabezpieczenie całego systemu opieki zdrowotnej przez sieć blockchain to najlepsze wyzwanie, jakie mogą sobie postawić firmy i badacze.

Korzyści wynikające z zastosowania sieci blockchain

Najbardziej oczywiste korzyści ze stosowania technologii blockchain w branży medycznej to mniejsze ryzyko błędów i skandali wynikających z fałszowania danych czy fałszerstw leków. W efekcie medycyna może sięgnąć po niższe ceny leków, a pacjenci będą mogli być lepiej monitorowani przez swoich lekarzy. Blockchain zapewnia bardzo dokładną i sprawdzoną technologię, która pozwala na zabezpieczenie całego systemu opieki zdrowotnej od czasu rejestracji pacjenta do momentu wydania recepty. Jest to więc doskonała metoda zabezpieczania wrażliwych danych o pacjencie i jego stanie zdrowia. Blockchain to jedyna platforma, która może zapewnić całkowite bezpieczeństwo systemu opieki zdrowotnej, ponieważ dokumenty medyczne są chronione przed utratą czy nieprawidłowym dostępem.

Skomentuj lub zostaw opinię


Administracja nie odpowiada za komentarze i opinie dodawane na forum publicznym.